Τεχνητά Νύχια

Η υπηρεσία των Τεχνητών Νυχιών χρησιμοποιείτε για Ενύσχιση ή Επέκταση του Φυσικού Νυχιού με Tip ή Φόρμα καθώς και Θεραπεία Ονυχοφαγίας. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας ενυμερώσει ποιά τεχνική και με ποιό υλικό Gel ή Ακρυλικό είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για τα δικά σας φυσικά νυχια.

Share it